دانلود سریال کرگدن

07 جولای 2020 بدون دیدگاه دانلود سریال ایرانی

دانلود رایگان سریال کرگدن با لینک مستقیم

Download Free Serial Irani Kargadan Part 26

دانلود سریال کرگدن
خلاصه داستان

پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن میشوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پرقدرت طراحی شده و ماجراهای غیرقابل پیش بینی را رقم میزنند…

ستارگان : . . . . . . . . . . . . . .

 

دانلود قسمت اول (1) با لینک مستقیم

دانلود نسخه 1080p با حجم 738 مگابایت

دانلود نسخه 720p با حجم 585 مگابایت

دانلود نسخه 480p با حجم 349 مگابایت

دانلود نسخه 360p با حجم 154 مگابایت

 

دانلود قسمت دوم (2) با لینک مستقیم

دانلود نسخه 1080p با حجم 774 مگابایت

دانلود نسخه 720p با حجم 487 مگابایت

دانلود نسخه 480p با حجم 367 مگابایت

دانلود نسخه 360p با حجم 147 مگابایت

 

دانلود قسمت سوم (3) با لینک مستقیم

دانلود نسخه 1080p با حجم 702 مگابایت

دانلود نسخه 720p با حجم 546 مگابایت

دانلود نسخه 480p با حجم 331 مگابایت

دانلود نسخه 360p با حجم 162 مگابایت

 

دانلود قسمت چهارم (4) با لینک مستقیم

دانلود نسخه 1080p با حجم 699 مگابایت

دانلود نسخه 720p با حجم 506 مگابایت

دانلود نسخه 480p با حجم 319 مگابایت

دانلود نسخه 360p با حجم 157 مگابایت

 

دانلود قسمت پنجم (5) با لینک مستقیم

دانلود نسخه 1080p با حجم 728 مگابایت

دانلود نسخه 720p با حجم 520 مگابایت

دانلود نسخه 480p با حجم 318 مگابایت

دانلود نسخه 360p با حجم 151 مگابایت

 

دانلود قسمت ششم (6) با لینک مستقیم

دانلود نسخه 1080p با حجم 778 مگابایت

دانلود نسخه 720p با حجم 578 مگابایت

دانلود نسخه 480p با حجم 322 مگابایت

دانلود نسخه 360p با حجم 145 مگابایت

 

دانلود قسمت هفتم (7) با لینک مستقیم

دانلود نسخه 1080p با حجم 729 مگابایت

دانلود نسخه 720p با حجم 589 مگابایت

دانلود نسخه 480p با حجم 324 مگابایت

دانلود نسخه 360p با حجم 149 مگابایت

 

دانلود قسمت هشتم (8) با لینک مستقیم

دانلود نسخه 1080p با حجم 767 مگابایت

دانلود نسخه 720p با حجم 521 مگابایت

دانلود نسخه 480p با حجم 299 مگابایت

دانلود نسخه 360p با حجم 148 مگابایت

 

دانلود قسمت نهم (9) با لینک مستقیم

دانلود نسخه 1080p با حجم 849 مگابایت

دانلود نسخه 720p با حجم 697 مگابایت

دانلود نسخه 480p با حجم 376 مگابایت

دانلود نسخه 360p با حجم 158 مگابایت

 

دانلود قسمت دهم (10) با لینک مستقیم

دانلود نسخه 1080p با حجم 568 مگابایت

دانلود نسخه 720p با حجم 453 مگابایت

دانلود نسخه 480p با حجم 274 مگابایت

دانلود نسخه 360p با حجم 143 مگابایت

 

دانلود قسمت یازدهم (11) با لینک مستقیم

دانلود نسخه 1080p با حجم 535 مگابایت

دانلود نسخه 720p با حجم 473 مگابایت

دانلود نسخه 480p با حجم 441 مگابایت

دانلود نسخه 360p با حجم 155 مگابایت

 

دانلود قسمت دوازدهم (12) با لینک مستقیم

دانلود نسخه 1080p با حجم 752 مگابایت

دانلود نسخه 720p با حجم 473 مگابایت

دانلود نسخه 480p با حجم 428 مگابایت

دانلود نسخه 360p با حجم 216 مگابایت

 

دانلود قسمت سیزدهم (13) با لینک مستقیم

دانلود نسخه 1080p با حجم 688 مگابایت

دانلود نسخه 720p با حجم 433 مگابایت

دانلود نسخه 480p با حجم 263 مگابایت

دانلود نسخه 360p با حجم 155 مگابایت

 

دانلود قسمت چهاردهم (14) با لینک مستقیم

دانلود نسخه 1080p با حجم 781 مگابایت

دانلود نسخه 720p با حجم 487 مگابایت

دانلود نسخه 480p با حجم 302 مگابایت

دانلود نسخه 360p با حجم 147 مگابایت

 

دانلود قسمت پانزدهم (15) با لینک مستقیم

دانلود نسخه 1080p با حجم 781 مگابایت

دانلود نسخه 720p با حجم 487 مگابایت

دانلود نسخه 480p با حجم 302 مگابایت

دانلود نسخه 360p با حجم 147 مگابایت

 

دانلود قسمت شانزدهم (16) با لینک مستقیم

دانلود نسخه 1080p با حجم 797 مگابایت

دانلود نسخه 720p با حجم 610 مگابایت

دانلود نسخه 480p با حجم 386 مگابایت

دانلود نسخه 360p با حجم 159 مگابایت

 

دانلود قسمت هفدهم (17) با لینک مستقیم

دانلود نسخه 1080p با حجم 786 مگابایت

دانلود نسخه 720p با حجم 584 مگابایت

دانلود نسخه 480p با حجم 376 مگابایت

دانلود نسخه 360p با حجم 156 مگابایت

 

دانلود قسمت هجدهم (18) با لینک مستقیم

دانلود نسخه 1080p با حجم 738 مگابایت

دانلود نسخه 720p با حجم 358 مگابایت

دانلود نسخه 480p با حجم 229 مگابایت

دانلود نسخه 360p با حجم 149 مگابایت

 

دانلود قسمت نوزدهم (19) با لینک مستقیم

دانلود نسخه 1080p با حجم 874 مگابایت

دانلود نسخه 720p با حجم 559 مگابایت

دانلود نسخه 480p با حجم 348 مگابایت

دانلود نسخه 360p با حجم 145 مگابایت

 

دانلود قسمت بیستم (20) با لینک مستقیم

دانلود نسخه 1080p با حجم 820 مگابایت

دانلود نسخه 720p با حجم 518 مگابایت

دانلود نسخه 480p با حجم 407 مگابایت

دانلود نسخه 360p با حجم 160 مگابایت

 

دانلود قسمت بیست و یکم (21) با لینک مستقیم

دانلود نسخه 1080p با حجم 779 مگابایت

دانلود نسخه 720p با حجم 541 مگابایت

دانلود نسخه 480p با حجم 359 مگابایت

دانلود نسخه 360p با حجم 160 مگابایت

 

دانلود قسمت بیست و دوم (22) با لینک مستقیم

دانلود نسخه 1080p با حجم 843 مگابایت

دانلود نسخه 720p با حجم 576 مگابایت

دانلود نسخه 480p با حجم 363 مگابایت

دانلود نسخه 360p با حجم 153 مگابایت

 

دانلود قسمت بیست و سوم (23) با لینک مستقیم

دانلود نسخه 1080p با حجم 881 مگابایت

دانلود نسخه 720p با حجم 561 مگابایت

دانلود نسخه 480p با حجم 353 مگابایت

دانلود نسخه 360p با حجم 154 مگابایت

 

دانلود قسمت بیست و چهارم (24) با لینک مستقیم

دانلود نسخه 1080p با حجم 828 مگابایت

دانلود نسخه 720p با حجم 569 مگابایت

دانلود نسخه 480p با حجم 400 مگابایت

دانلود نسخه 360p با حجم 167 مگابایت

 

دانلود قسمت بیست و پنجم (25) با لینک مستقیم

دانلود نسخه 1080p با حجم 723 مگابایت

دانلود نسخه 720p با حجم 573 مگابایت

دانلود نسخه 480p با حجم 380 مگابایت

دانلود نسخه 360p با حجم 150 مگابایت

 

دانلود قسمت بیست و ششم (26) با لینک مستقیم

دانلود نسخه 1080p با حجم 862 مگابایت

دانلود نسخه 720p با حجم 623 مگابایت

دانلود نسخه 480p با حجم 423 مگابایت

دانلود نسخه 360p با حجم 167 مگابایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.