دانلود سریال دل

10 ژوئن 2019 1 دیدگاه دانلود سریال ایرانی

دانلود رایگان سریال دل با لینک مستقیم

Download Free Serial Irani Del Part 40 (پایانی)

دانلود سریال دل
خلاصه داستان

قصه سریال دل در زمان حال اتفاق می‌افتد و سریالی عاشقانه است. داستان سریال از این قرار است که بین دو نفر جدایی می‌افتد و… رستا(ساره بیات) و آرش(حامد بهداد) که عاشقانه یکدیگر را دوست دارند، پس از فراز و نشیب فراوان به روز عروسی خود می رسند اما با پیدا شدن رقیبی قدیمی در شب عروسی…

ستارگان : . . . . . . . . . .

 

دانلود قسمت (1) با لینک مستقیم
فصل اول

دانلود نسخه 1080p با حجم 800 مگابایت

دانلود نسخه 720p با حجم 497 مگابایت

دانلود نسخه 480p با حجم 315 مگابایت

دانلود نسخه 360p با حجم 155 مگابایت

 

دانلود قسمت (2) با لینک مستقیم

دانلود نسخه 1080p با حجم 848 مگابایت

دانلود نسخه 720p با حجم 526 مگابایت

دانلود نسخه 480p با حجم 334 مگابایت

دانلود نسخه 360p با حجم 155 مگابایت

 

دانلود قسمت (3) با لینک مستقیم

دانلود نسخه 1080p با حجم 908 مگابایت

دانلود نسخه 720p با حجم 564 مگابایت

دانلود نسخه 480p با حجم 365 مگابایت

دانلود نسخه 360p با حجم 145 مگابایت

 

دانلود قسمت (4) با لینک مستقیم

دانلود نسخه 1080p با حجم 929 مگابایت

دانلود نسخه 720p با حجم 577 مگابایت

دانلود نسخه 480p با حجم 366 مگابایت

دانلود نسخه 360p با حجم 147 مگابایت

 

دانلود قسمت (5) با لینک مستقیم

دانلود نسخه 1080p با حجم 900 مگابایت

دانلود نسخه 720p با حجم 500 مگابایت

دانلود نسخه 480p با حجم 360 مگابایت

دانلود نسخه 360p با حجم 140 مگابایت

 

دانلود قسمت (6) با لینک مستقیم

دانلود نسخه 1080p با حجم 882 مگابایت

دانلود نسخه 720p با حجم 550 مگابایت

دانلود نسخه 480p با حجم 345 مگابایت

دانلود نسخه 360p با حجم 170 مگابایت

 

دانلود قسمت (7) با لینک مستقیم

دانلود نسخه 1080p با حجم 869 مگابایت

دانلود نسخه 720p با حجم 541 مگابایت

دانلود نسخه 480p با حجم 351 مگابایت

دانلود نسخه 360p با حجم 175 مگابایت

 

دانلود قسمت (8) با لینک مستقیم

دانلود نسخه 1080p با حجم 841 مگابایت

دانلود نسخه 720p با حجم 524 مگابایت

دانلود نسخه 480p با حجم 340 مگابایت

دانلود نسخه 360p با حجم 176 مگابایت

 

دانلود قسمت (9) با لینک مستقیم

دانلود نسخه 1080p با حجم 818 مگابایت

دانلود نسخه 720p با حجم 508 مگابایت

دانلود نسخه 480p با حجم 323 مگابایت

دانلود نسخه 360p با حجم 158 مگابایت

 

دانلود قسمت (10) با لینک مستقیم

دانلود نسخه 1080p با حجم 852 مگابایت

دانلود نسخه 720p با حجم 530 مگابایت

دانلود نسخه 480p با حجم 338 مگابایت

دانلود نسخه 360p با حجم 144 مگابایت

 

دانلود قسمت (11) با لینک مستقیم

دانلود نسخه 1080p با حجم 848 مگابایت

دانلود نسخه 720p با حجم 530 مگابایت

دانلود نسخه 480p با حجم 344 مگابایت

دانلود نسخه 360p با حجم 151 مگابایت

 

دانلود قسمت (12) با لینک مستقیم

دانلود نسخه 1080p با حجم 901 مگابایت

دانلود نسخه 720p با حجم 561 مگابایت

دانلود نسخه 480p با حجم 365 مگابایت

دانلود نسخه 360p با حجم 176 مگابایت

 

دانلود قسمت (13) با لینک مستقیم

دانلود نسخه 1080p با حجم 898 مگابایت

دانلود نسخه 720p با حجم 559 مگابایت

دانلود نسخه 480p با حجم 363 مگابایت

دانلود نسخه 360p با حجم 155 مگابایت

 

دانلود قسمت (14) با لینک مستقیم
فصل دوم

دانلود نسخه 1080p با حجم 865 مگابایت

دانلود نسخه 720p با حجم 538 مگابایت

دانلود نسخه 480p با حجم 342 مگابایت

دانلود نسخه 360p با حجم 155 مگابایت

 

دانلود قسمت (15) با لینک مستقیم

دانلود نسخه 1080p با حجم 857 مگابایت

دانلود نسخه 720p با حجم 533 مگابایت

دانلود نسخه 480p با حجم 341 مگابایت

دانلود نسخه 360p با حجم 155 مگابایت

 

دانلود قسمت (16) با لینک مستقیم

دانلود نسخه 1080p با حجم 842 مگابایت

دانلود نسخه 720p با حجم 524 مگابایت

دانلود نسخه 480p با حجم 335 مگابایت

دانلود نسخه 360p با حجم 153 مگابایت

 

دانلود قسمت (17) با لینک مستقیم

دانلود نسخه 1080p با حجم 1.08 گیگابایت

دانلود نسخه 720p با حجم 608 مگابایت

دانلود نسخه 480p با حجم 388 مگابایت

دانلود نسخه 360p با حجم 157 مگابایت

 

دانلود قسمت (18) با لینک مستقیم

دانلود نسخه 1080p با حجم 1.05 گیگابایت

دانلود نسخه 720p با حجم 594 مگابایت

دانلود نسخه 480p با حجم 379 مگابایت

دانلود نسخه 360p با حجم 160 مگابایت

 

دانلود قسمت (19) با لینک مستقیم

دانلود نسخه 1080p با حجم 1.04 گیگابایت

دانلود نسخه 720p با حجم 592 مگابایت

دانلود نسخه 480p با حجم 378 مگابایت

دانلود نسخه 360p با حجم 155 مگابایت

 

دانلود قسمت (20) با لینک مستقیم

دانلود نسخه 1080p با حجم 1.05 گیگابایت

دانلود نسخه 720p با حجم 593 مگابایت

دانلود نسخه 480p با حجم 378 مگابایت

دانلود نسخه 360p با حجم 155 مگابایت

 

دانلود قسمت (21) با لینک مستقیم

دانلود نسخه 1080p با حجم 1.01 گیگابایت

دانلود نسخه 720p با حجم 570 مگابایت

دانلود نسخه 480p با حجم 364 مگابایت

دانلود نسخه 360p با حجم 154 مگابایت

 

دانلود قسمت (22) با لینک مستقیم

دانلود نسخه 1080p با حجم 1.03 گیگابایت

دانلود نسخه 720p با حجم 581 مگابایت

دانلود نسخه 480p با حجم 371 مگابایت

دانلود نسخه 360p با حجم 154 مگابایت

 

دانلود قسمت (23) با لینک مستقیم

دانلود نسخه 1080p با حجم 828 مگابایت

دانلود نسخه 720p با حجم 516 مگابایت

دانلود نسخه 480p با حجم 292 مگابایت

دانلود نسخه 360p با حجم 142 مگابایت

 

دانلود قسمت (24) با لینک مستقیم

دانلود نسخه 1080p با حجم 829 مگابایت

دانلود نسخه 720p با حجم 516 مگابایت

دانلود نسخه 480p با حجم 291 مگابایت

دانلود نسخه 360p با حجم 149 مگابایت

 

دانلود قسمت (25) با لینک مستقیم

دانلود نسخه 1080p با حجم 822 مگابایت

دانلود نسخه 720p با حجم 512 مگابایت

دانلود نسخه 480p با حجم 289 مگابایت

دانلود نسخه 360p با حجم 139 مگابایت

 

دانلود قسمت (26) با لینک مستقیم

دانلود نسخه 1080p با حجم 826 مگابایت

دانلود نسخه 720p با حجم 514 مگابایت

دانلود نسخه 480p با حجم 291 مگابایت

دانلود نسخه 360p با حجم 141 مگابایت

 

دانلود قسمت (27) با لینک مستقیم
فصل سوم

دانلود نسخه 1080p با حجم 874 مگابایت

دانلود نسخه 720p با حجم 543 مگابایت

دانلود نسخه 480p با حجم 308 مگابایت

دانلود نسخه 360p با حجم 152 مگابایت

 

دانلود قسمت (28) با لینک مستقیم

دانلود نسخه 1080p با حجم 851 مگابایت

دانلود نسخه 720p با حجم 530 مگابایت

دانلود نسخه 480p با حجم 300 مگابایت

دانلود نسخه 360p با حجم 145 مگابایت

 

دانلود قسمت (29) با لینک مستقیم

دانلود نسخه 1080p با حجم 870 مگابایت

دانلود نسخه 720p با حجم 542 مگابایت

دانلود نسخه 480p با حجم 307 مگابایت

دانلود نسخه 360p با حجم 152 مگابایت

 

دانلود قسمت (30) با لینک مستقیم

دانلود نسخه 1080p با حجم 840 مگابایت

دانلود نسخه 720p با حجم 523 مگابایت

دانلود نسخه 480p با حجم 295 مگابایت

دانلود نسخه 360p با حجم 146 مگابایت

 

دانلود قسمت (31) با لینک مستقیم

دانلود نسخه 1080p با حجم 850 مگابایت

دانلود نسخه 720p با حجم 529 مگابایت

دانلود نسخه 480p با حجم 298 مگابایت

دانلود نسخه 360p با حجم 150 مگابایت

 

دانلود قسمت (32) با لینک مستقیم

دانلود نسخه 1080p با حجم 817 مگابایت

دانلود نسخه 720p با حجم 508 مگابایت

دانلود نسخه 480p با حجم 286 مگابایت

دانلود نسخه 360p با حجم 145 مگابایت

 

دانلود قسمت (33) با لینک مستقیم

دانلود نسخه 1080p با حجم 1024 مگابایت

دانلود نسخه 720p با حجم 546 مگابایت

دانلود نسخه 480p با حجم 335 مگابایت

دانلود نسخه 360p با حجم 149 مگابایت

 

دانلود قسمت (34) با لینک مستقیم

دانلود نسخه 1080p با حجم 864 مگابایت

دانلود نسخه 720p با حجم 537 مگابایت

دانلود نسخه 480p با حجم 341 مگابایت

دانلود نسخه 360p با حجم 149 مگابایت

 

دانلود قسمت (35) با لینک مستقیم

دانلود نسخه 1080p با حجم 856 مگابایت

دانلود نسخه 720p با حجم 533 مگابایت

دانلود نسخه 480p با حجم 339 مگابایت

دانلود نسخه 360p با حجم 166 مگابایت

 

دانلود قسمت (36) با لینک مستقیم

دانلود نسخه 1080p با حجم 841 مگابایت

دانلود نسخه 720p با حجم 524 مگابایت

دانلود نسخه 480p با حجم 332 مگابایت

دانلود نسخه 360p با حجم 155 مگابایت

 

دانلود قسمت (37) با لینک مستقیم

دانلود نسخه 1080p با حجم 846 مگابایت

دانلود نسخه 720p با حجم 527 مگابایت

دانلود نسخه 480p با حجم 335 مگابایت

دانلود نسخه 360p با حجم 156 مگابایت

 

دانلود قسمت (38) با لینک مستقیم

دانلود نسخه 1080p با حجم 820 مگابایت

دانلود نسخه 720p با حجم 510 مگابایت

دانلود نسخه 480p با حجم 324 مگابایت

دانلود نسخه 360p با حجم 158 مگابایت

 

دانلود قسمت (39) با لینک مستقیم

دانلود نسخه 1080p با حجم 852 مگابایت

دانلود نسخه 720p با حجم 531 مگابایت

دانلود نسخه 480p با حجم 298 مگابایت

دانلود نسخه 360p با حجم 147 مگابایت

دانلود نسخه موبایل با حجم 43 مگابایت

 

دانلود قسمت (40) با لینک مستقیم

دانلود نسخه 1080p با حجم 780 مگابایت

دانلود نسخه 720p با حجم 496 مگابایت

دانلود نسخه 480p با حجم 310 مگابایت

دانلود نسخه 360p با حجم 151 مگابایت

دانلود نسخه موبایل با حجم 50 مگابایت

یک پاسخ به “دانلود سریال دل”

  1. محمد گفت:

    سلام ممنون از سایت خوبتون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.